Publiczne Przedszkole w Warcie


Adres: Koźmińska 11, 98-290 Warta. . Telefon: 43 829 41 01

Get Adobe Flash player

Facebook

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook-u

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną nie organizuje się uroczystego zakończenia roku szkolnego. Wręczenie dyplomów i nagród oraz odbiór rzeczy pozostawionych w przedszkolu, dla dzieci kończących naukę, odbędzie się (ze względu na wiek dzieci) w obecności tylko jednego rodzica w terminach wyznaczonych przez wychowawców. Udział jest dobrowolny.


1. W przypadku sprzyjającej pogody w ogrodzie przedszkolnym (z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego: dezynfekcja rąk, maseczki, bezpieczny odstęp między osobami uczestniczącymi).

2. W przypadku niesprzyjającej pogody w wyznaczonej sali przedszkolnej (z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego: dezynfekcja rąk, maseczki, bezpieczny odstęp między osobami uczestniczącymi).

  • Czekając na wejście do ogrodu lub wyznaczonej sali należy zachować odpowiedni odstęp oraz zakryć usta i nos.
  • Odbiór dyplomów oraz rzeczy pozostawionych w przedszkolu dla pozostałych dzieci będzie możliwy w dniach i godzinach ustalonych przez wychowawców. Wychowawcy będą dostępni (w przypadku sprzyjającej pogody w altanie przedszkolnej, w przypadku niesprzyjającej pogody w wejściu do przedszkola).
  • Do przedszkola mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (duszność, kaszel, gorączka).

    W związku z zaistniałą sytuacją istnieje możliwość odbioru dyplomów i nagród u Dyrektora w innych niż ustalone z wychowawcami terminach, od 29.06.2020 r. do 10.07.2020 r. w godzinach pracy przedszkola.

Dyrektor
Anna Cieślak

Publiczne Przedszkole w Warcie realizuje projekt pn. Ogród dydaktyczny przy Publicznym Przedszkolu w Warcie.

Celem projektu jest stworzenie zielonego ogrodu wraz z infrastrukturą ogrodową i zapleczem dydaktycznym dla przedszkolaków.

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest Gmina Warta.

Wartość projektu wynosi 54 584,00 zł.

Przyznana kwota dofinansowania w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi to
48 884,00 zł.

http://www.zainwestujwekologie.pl/

Copyright © 2020 Publiczne Przedszkole w Warcie  Rights Reserved.