Publiczne Przedszkole w Warcie


Adres: Koźmińska 11, 98-290 Warta. . Telefon: 43 829 41 01

Get Adobe Flash player

BIP

Facebook

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook-u

Żłobek Gminny w Warcie

Stanowisko: nauczyciel wspomagający

Termin składnia dokumentów: 25.06.2021 r.

Liczba godzin: 20/20

Opis: zajęcia z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole w Warcie ul. Koźmińska 11

Telefon: 43 8294 101, 506 138 695

Wymagane dokumenty: CV wraz z klauzulą RODO

Dokumenty proszę przesłać na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Stanowisko: logopeda

Termin składnia dokumentów: 25.06.2021 r.

Liczba godzin: 22/22

Opis: zajęcia z dziećmi w wieku 3-6 lat

Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole w Warcie ul. Koźmińska 11

Telefon: 43 8294 101, 506 138 695

Wymagane dokumenty: CV wraz z klauzulą RODO

Dokumenty proszę przesłać na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego

Termin składnia dokumentów: 25.06.2021 r.

Liczba godzin: 25/25

Opis: zajęcia z dziećmi w grupie 3-latków

Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole w Warcie ul. Koźmińska 11

Telefon: 43 8294 101, 506 138 695

Wymagane dokumenty: CV wraz z klauzulą RODO

Dokumenty proszę przesłać na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

15.06.2021 r. Gmina Warta wraz ze Szpitalem Wojewódzkim w Sieradzu uruchomiła Punkt Szczepień.

Punkt jest czynny:

wtorki w godz.: 10:00 - 18:20
środy w godz.: 10:00 - 18:20
piątki w godz.: 15:30 - 21:00
soboty w godz.: 8:00 - 16:20
Do wyboru są trzy rodzaje szczepionek: Pfizer, którym szczepienia odbywają się w piątki, Moderna, którą szczepienia odbywają się w pozostałe dni oraz Johnson, którą szczepienia odbywają się w środy.

Jak zarejestrować się na szczepienie?

- Można zadzwonić na bezpłatną infolinię 989,
- Do zapisu potrzebny jest nr PESEL. Infolinia działa od godz. 6:00 rano.
- Można dokonać e-rejestracji na stronie głównej pacjent.gov.pl – logowanie poprzez Profil Zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną (tzw. e-dowód),
- Po zalogowaniu system zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się najbliżej Państwa adresu zamieszkania- wybierają Państwo ul. Świętojańską w Warcie. Po zakończeniu rezerwacji wysyłane jest powiadomienie SMS, a dzień przed planowanym terminem system przypomina o szczepieniu.
- Można skontaktować się bezpośrednio z punktem szczepień pod nr telefonów: 534 844 692 lub 531 648 585
- 514 483 054 (nr pkt szczepień na ul. Świętojańskiej w Warcie, aktywny w godzinach pracy punktu)

Jak przygotować się do szczepień (Na czczo? Po nocnym spoczynku itp.?)

- Nie ma szczególnych zaleceń dotyczących przygotowania do szczepienia. W związku z tym można zaszczepić się w ciągu całego dnia, bez względu na spożywanie posiłków. Dobrze, gdy przed szczepieniem jesteśmy wypoczęci.

- Od 7 czerwca 2021 r. szczepić mogą się również dzieci w wieku powyżej 12 lat szczepionką Pfizer. Dzieci do szczepień kwalifikuje lekarz.

Zachęcam
Burmistrz Warty
Krystian Krogulecki

Szanowni Państwo!

1 kwietnia rozpoczyna się (rozpoczął się) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Informacje, które pracownicy polskiej statystyki publicznej zbiorą od milionów Polaków – w tym od nas samych – poszerzą i zaktualizują wiedzę o naszym kraju i jego mieszkańcach. Dzięki temu lepiej poznamy potrzeby i wyzwania, z którymi mierzymy się w codziennym życiu.

Wszechstronna i rzetelna wiedza na temat naszego kraju i jego mieszkańców to nasze wspólne dobro, a także ogromny kapitał na dziś i na jutro. 

Podstawową i obowiązkową formą w tegorocznym spisie ludności jest SAMOSPIS INTERNETOWY. 

Dodatkowo z uwagi na sytuację epidemiczną jest to najbezpieczniejsza forma, a także najwygodniejsza forma wypełnienia swojego obowiązku.

Formularz spisowy dostępny jest od 1 kwietnia na stronie SPIS.GOV.PL. 

Dla osób, które same nie będą mogły dopełnić obowiązku samospisu w tutejszym Urzędzie Gminy (Miasta) przygotowane zostało stanowisko do samospisu.

Jeżeli nie spiszą się Państwo internetowo, a skontaktuje się z Państwem rachmistrz spisowy, będą musieli Państwo udzielić mu odpowiedzi.

Nasz udział w spisie jest nie tylko prawnym obowiązkiem ale również powinnością obywatelską, a za odmowę udziału w badaniu może zostać nałożona kara grzywny!

 1. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane w holu przedszkola przez pracowników placówki.
 2. Obecność rodzica/opiekuna/osoby upoważnionej należy zgłosić przez naciśnięcie dzwonka przy wejściu głównym do przedszkola.
 3. Rodzeństwo dzieci będących pod nadzorem epidemiologicznym nie będzie w tym okresie przyjmowane do placówki.
 4. Aneks do procedury obowiązuje od dnia 26.10.2020 r.

  Dyrektor
Anna Cieślak

OFERTA PRACY NA STANOWISKO:

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY PROCES KSZTAŁCENIA (WSPOMAGAJĄCY)
W  PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W WARCI

Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole w Warcie

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

Czas trwania umowy: od 01.11.2020 r. do 30.06.2021 r.

Ilość etatów: 1

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym o specjalności pedagogika specjalna.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,
 • studia podyplomowe lub inna forma doskonalenia w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • ukończone formy doskonalenia zawodowego w zakresie terapii pedagogicznej, terapii sensorycznej, logopedii,
 • wiedza z zakresu psychologii rozwoju małego dziecka,
 • znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;
 • uzdolnienia manualne, plastyczne, muzyczne.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys – CV z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej wraz z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z rekrutacją, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych – podpisany czytelnie i własnoręcznie.
 2. List motywacyjny – podpisany czytelnie i własnoręcznie.
 3. Kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
  z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 8. Oświadczenie o nie figurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 9. Oświadczenie o nie istnieniu przeciwskazań do zajmowania stanowiska, na które jest przeprowadzany nabór.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych ( Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanej dalej RODO
 11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy,
  a zawartych w dokumentach składanych w związku  z naborem, na czas realizacji Zgłoszenia kandydatów po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać osobiście, drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową, w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym
i z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy: Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia (wspomagający) w Publicznym Przedszkolu w Warcie”, w terminie do dnia 16.10.2020 roku  do godz. 12.00, na adres: Urząd Miejski w Warcie  – Sekretariat , Rynek Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta.

W przypadku nadesłania oferty za pomocą operatora pocztowego o dacie jej złożenia decyduje data i godzina wpływu oferty do tut. Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do  Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie do dnia 20.10.2020 r.

                                                                                                                                     Dyrektor Publicznego Przedszkola w Warcie
Anna Cieślak

 

Copyright © 2022 Publiczne Przedszkole w Warcie  Rights Reserved.