Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/templates/dd_schoolsfun_48/functions.php on line 202

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA U DZIECI ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM OBOWIĄZUJĄCA  W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W WARCIE

  1. W przypadku zauważenia objawów:
  • gorączka powyżej 37oC
  • kaszel
  • duszności

należy zawiadomić dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka – jak najszybciej.

  1. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając
    go w przygotowanej izolatce. Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (kombinezon, maska, przyłbica). Zalecana odległość od dziecka – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.

  2. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sieradzu – telefon alarmowy 601 823 685 oraz organ prowadzący – 43 8287100

  3. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.

  4. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sieradzu, organem prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników przedszkola.