Publiczne Przedszkole w Warcie


Adres: Koźmińska 11, 98-290 Warta. . Telefon: 43 829 41 01

Get Adobe Flash player

Facebook

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook-u

Żłobek Gminny w Warcie

Publiczne Przedszkole w Warcie realizuje projekt pn. Ogród dydaktyczny przy Publicznym Przedszkolu w Warcie.

Celem projektu jest stworzenie zielonego ogrodu wraz z infrastrukturą ogrodową i zapleczem dydaktycznym dla przedszkolaków.

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest Gmina Warta.

Wartość projektu wynosi 54 584,00 zł.

Przyznana kwota dofinansowania w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi to
48 884,00 zł.

http://www.zainwestujwekologie.pl/

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok tylko stosowną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (do pobrania u wychowawców grup).

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 do pobrania w przedszkolu oraz poniżej:

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji
 (tablica ogłoszeń w przedszkolu, strona internetowa).

Termin rekrutacji    18.05.2020 r. – 29.05.2020 r.

Copyright © 2020 Publiczne Przedszkole w Warcie  Rights Reserved.